Træning af FT spaniels

Selvom en FT Spaniel er let dresserbar, er det meget vigtigt, at den trænes efter de rigtige principper helt fra starten af, dvs. fra det øjeblik den ankommer i sit nye hjem. Der er rigtig mange nye spanielejere som har ventet for længe eller aldrig er begyndt på en træningsplads, hvor erfarne FT spaniel trænere kunne have anvist dem de rigtige træningsmetoder. Det har ofte betydet, at hvalpens træning er kommet skævt fra land og at jægeren derfor aldrig har fået det fulde udbytte af sin spaniel.

Vi anbefaler derfor, at du melder dig på en af de træningspladser som udbydes af klubben for FT Spaniels rundt om i landet. Træningen er her specialiseret mod FT Spaniels. Trænerne er uddannet af klubben og de kender hundenes specielle egenskaber og de træningsmetoder som bedst fungerer for disse fantastiske jagthunde.

Træningen foregår som holdtræning, hvor der typisk er op til 10 hunde på hvert hold og udbydes normalt to gange om året, - ét startende i foråret og ét startende i eftersommeren. For mere information om hvor og hvornår, se FT klubbens hjemme side  www.ftspaniels.dk 


Træning hos Kennel Springerdale

Helt grundlæggende gælder det, at alt hvad en hund gør, - gør den for sin egen skyld. Den gør det enten for at opnå noget eller for at undgå noget.

Hos Kennel Springerdale træner vi efter princippet om, at hunden ønsker at opnå noget, - det bliver af mange også kaldt belønningsbaseret træning. Vores vigtigste træningsprincip er, NOGET FOR NOGET. Når vi beder hunden om at gøre noget, så skal den have noget igen, som den gerne vil have.

Træningen foregår som holdundervisning med 7 til 9 hunde på hvert hold (vi er to trænere til hvert hold). Den vil blive tilrettelagt under hensyntagen til hundenes aktuelle træningstilstand.

Om træningspladsen:

 • Vi har begge mange års træner erfaring med FT-Spaniels - vi har selv haft over 40 FT spaniels og har via vores træningsplads haft over 500 kursister
 • Vi er begge uddannede Licenstrænere under klubben for FT Spaniels
 • Vores vigtigste opgave er at hjælpe DIG til at få den bedst mulige jagthund
 • Undervisningen er både teoretisk og praktisk orienteret
 • Vi tilstræber og på, at der er en rød tråd i træningen
 • Der er individuelt feedback på hver træning
 • Vores træningsprincipper bygger på beløningsbaseret træning
 • Det er vigtigt for os, at det er hyggeligt at komme på vores træningsplads. Der er derfor afsat en halvtime mellem hvert hold således, at der er tid til hyggesnak, kaffe og kage, når træningen en slut

Levende duer, samt vildt til apportering findes på trænings pladsen. Endvidere benytter vi vores kaningård ... når hundene er klar. Træningen er forbeholdt medlemmer af Klubben for FT Spaniels.

Hvis du ønsker at høre mere om træningen er du meget velkommen til at kontakt os på telefon 22 78 15 01 eller mail: Kennel@Springerdale.dk.


Træningstidspunkter og tilmelding

Næste omgang hvalpetræning starter 18. april 2024.

Vi har planlagt træning følgende datoer: 18/4 - 25/4 - 9/5 - 23/5 - 6/6   (alle datoer er torsdage kl. 19)

Den første gang er en teoriaften (dobbelt lektion) kl. 19 til 21, med bla. følgende emner:

 • Gode og dårlige vaner i hverdagen
 • Træningsudstyr
 • Belønningsbaseret træningsprincipper
 • Grundregler for opstart af apportering

 

Vi starter ligeledes Hvalpehold - Grundtræning - Jagttræning 1 - Jagttræning 2 - Jagttræning 3, primo august 2024.

Vi har derudover et markprøvehold, som er for hundeførere som vil noget ekstra med deres hund (ikke nødvendigvis markprøver)

Tilmelding sker via mail til: kennel@springerdale.dk


Enetimer

Har du planer om eller lige fået ny hvalp og ønsker at kommer rigtigt i gang fra starten; har du et konkret problem som du bøvler med eller ønsker du blot træning specielt tilrettelagt for netop din hund - så tilbyder vi enetimer.

Hvalpe træning

Som ny hvalpe ejer, er det utroligt vigtigt at komme rigtigt i gang med socialisering og træning lige så snart hvalpen er faldet til i sit nye hjem. Er det din første FT spaniel er det ekstra vigtigt, at du får en erfaren spanieltræner til at instruerer dig i hvad hvalpen må og frem for alt ikke må, og hvordan den præges/trænes i den første tid frem til, at den kan begynde på et af FT klubbens træningshold.

Konkret problem

Det er vigtigt ikke at gå med et trænings problem i længere tid, da det ofte ender med, at problemet bliver en dårlig vane hos hunden. Dårlige vaner betyder som regel, at der efterfølgende skal bruges meget tid for at få det rettet op igen.

Jagt- /markprøve-træning

Her tilbydes enetimer, hvor der trænes mere avanceret træning som fx dirigerings-arbejde, stop for levende vildt mv. Der trænes med døde eller levende duer fra eget dueslag eller i kaningård.

Priser for enetimer

Prisen er 500 kr./time - hvis du deltager på vores holdtræning giver vi 100 kr. rabat. Hvis I ønsker at går flere sammen, så kontakt os for et tilbud. Enetimerne foregår som udgangspunkt hos os.


Arrangementer

Arrangementer

Vi tilbyder også at komme ud og afholde forskellige typer af arrangementer. Det kunne fx være; private træningsarrangementer, hvor I måske er nogle stykker, der går sammen og ønsker, at vi kommer ud og hjælper jer med spanieltræning på jeres eget areal. Eller en demonstration, hvor vi kommer med vores hunde og viser hvordan vi træner vores spaniels.

Men det kunne også være, at du går med en idé, hvor det på en eller anden måde drejer sig om træning, foredrag eller demonstration af spaniels. I alle tilfælde er du velkommen til at kontakte os.


Inhouse træning

Inhouse hundetræning

Har din hund et specifikt problem, som du ønsker, vi skal løse for dig. Det kunne fx være et apporteringsproblem eller at hunden ikke er steady på flush af vildt, så tager vi gerne din hund i træning. Kontakt os for et tilbud.